ACM bepleit stapsgewijze investering in waterstofinfrastructuur

23.07.21

De Autoriteit Consument & Markt (ACM), de onafhankelijke toezichthouder voor goed werkende markten, heeft haar licht laten schijnen over de waterstofinfrastructuur. De ACM heeft een notitie uitgebracht over de stappen die volgens haar nodig zijn voor een effectieve, efficiënte en voorspelbare markt voor waterstof en de benodigde infrastructuur. Daarbij ziet de ACM dat een investering in een waterstofinfrastructuur in gebieden als de Rotterdamse haven voor de hand ligt. 

Waterstof staat voor een belangrijke rol in onze toekomstige energievoorziening en in het behalen van de klimaatdoelen. Zover is het nog niet en daarmee staat de markt voor waterstof en het transport voor waterstof nog in de kinderschoenen. De ACM stelt dat overheidsinvesteringen en eventuele regulering mee moeten ‘ademen’ met de ontwikkeling van de waterstofeconomie. 

De notitie die de ACM over de waterstofinfrastructuur levert is een bijdrage aan de gedachtenvorming over de waterstofmarkt.  

Investeer net voor de markt uit 

Interessant is dat de ACM ervoor pleit om stapsgewijs te investeren in de benodigde infrastructuur voor waterstof. De Autoriteit Consument & Markt ziet dat de vraag naar groene waterstof uit de industrie zal komen. Ze stelt dat de zeehavens in ons land de aangewezen locaties zijn voor de eerste infrastructuur, mede omdat in de havens vaak de industrieclusters waar waterstof nodig is aanwezig zijn. Verder merkt de ACM op dat een verbinding tussen het chemiecluster Chemelot in Limburg en Rotterdam logisch zou zijn.
De ACM adviseert om eerst te investeren in de infrastructuur bij deze industrieclusters. Dan is het risico op investeren in ongebruikte waterstofinfrastructuur erg klein en kunnen investeringen meegroeien met de markt. 

Voor regulering van de waterstofmarkt ziet de ACM voorlopig nog geen reden. De huidige markt voor grijze waterstof bestaat vooral uit directe contracten tussen producenten en leveranciers. De ACM verwacht dat dit voor duurzame waterstof in eerste instantie ook zo zal zijn. Daarnaast wordt op dit moment op Europees niveau over eventuele regulering van een Europese markt voor waterstof nagedacht. 

Terug naar nieuwsoverzicht